БЕЗПЛАТНА доставка при поръчка над 59.99лв и до 10кг

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН sladkoe.bg

 1. ПРЕДМЕТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН sladkoe.bg

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Захарни заводи трейд“ ЕАД, с ЕИК 203498960, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, наричано по-долу за краткост  ТЪРГОВЕЦ/ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ/ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия (електронен магазин) sladkoe.bg”

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. “Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата sladkoe.bg
 2. “Поръчка” е индивидуалната заявка за доставка, изпратена по електронна поща от Потребителя до Доставчика / подадена през формата за подаване на поръчка, достъпна в електронната платформа sladkoe.bg.
 3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от „Захарни заводи трейд“ ЕАД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
 4. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт  www.sladkoe.bg, който предлага чрез електронна търговия захарни изделия и захар.

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА:
 2. Съгласно закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1.1. Наименование:  „Захарни заводи трейд“ ЕАД;

 • Седалище и адрес на управление гр. Г. Оряховица, ул. „Св. княз Борис I“ №29

1.3. Данни за кореспонденция и място за осъществяване на търговска дейност: гр. Г. Оряховица, ул. „Св. княз Борис I“ №29, тел. 0618/6 00 61, eshop@zaharnizavodi.com;

1.4. Регистрация в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК203498960;

1.5. Регистрация по ЗДДС – BG 203498960

1.6 Надзорни органи:

–  Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: тел. 02/91-53-555, тел. 02/91-53-519,  факс: 02/91-53-525
е-mail:  kzld@cpdp.bg,  Уеб сайт: www.cpdp.bg

–  Комисия за защита на потребителите
Адрес: 5000 гр. Велико Търново, пл. „Център – 2“ Корпус 2, ет. 1, стаи 106, 107, 108
тел.: 062/624 194
факс: 062/624 194
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ

2.1. Основните характеристики на продуктите са описани в профила на всяка стока (страницата за представяне) на съответния продукт.

2.2. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която Доставчикът има сключен договор за доставки.

2.3 Продуктите се продават в пакет, предварително изготвен от доставчика или свободно сформиран от потребителя от предварително посочени от доставчика продукти.

2.5 Клиентът вижда в сайта „sladkoe.bg“ единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен, той бива веднага уведомяван по телефона.

 

ІІІ. ПАЗАРУВАНЕ

3.1. Пазаруването чрез електронния магазин „sladkoe.bg“ се извършва без регистрация, като потребителят попълва изискуемата информация в платформата за подаване на поръки, достъпна в електронния магазин. Изискуемата информация, която потребителят следва да посочи при подаване на поръчката, съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон и е-мейл адрес за връзка и адрес за доставка. Преди подаване на всяка поръчка през формата за подаване на поръчки, достъпна в електронния магазин „sladkoe.bg“, всеки потребител следва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Общи условия.

3.2 Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин sladkoe.bg става чрез неговия IP адрес.

3.3 В интернет страниците за електронна търговия доставчикът посочва по ясен и четлив начин най-късно при започване на процеса на поръчване дали има ограничения за доставката на стоките и какви платежни средства се приемат.

3.4 След подаване на заявката се изпраща потвърждение по еmail на потребителя.

 

 1. I УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

4.1. Цената за доставка на поръчки, изпратени с фирма Спиди. Цената за доставка на поръчките не е включена в цената на стоката и се заплаща отделно на куриерската фирма.

4.2. Цената за доставка на поръчка до 59,99 лв. е на стойност, която се калкулира в момента на поръчката. Поръчки над 59,99 лв. се доставят безплатно, ако теглото им не надвишава 10 кг. В случай, че теглото на поръчката надвишава 10 кг. то доставката е на стойност, която се калкулира в момента на поръчката, чрез калкулатор от системата на Speedy.

4.3. Доставки се извършват само на територията на България след извършено потвърждение от страна на Търговеца по посочения от потребителя email на направената поръчка.

4.4. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа,  (събота до 14 часа.). Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

4.5. Срокът за доставка е до 4 (работни) работни дни от датата на  потвърждаване на заявката. Продавачът не носи отговорност за забавена пратка, когато забавата е причинена по вина на куриерската фирма.

4.6. Поръчки, направени след 14.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота, неделя и официални почивни дни се обработват в първия работен ден.

4.7. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката.

4.8. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при посещение от куриера на адрес, същият може да посети посочения адрес втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва  съгласно условията на куриера. Повторното посещение не се заплаща от клиента.

4.9. В случай на направено предварително плащане и отказ на клиента да получи поръчката, в срок от 14 дни от уведомлението за отказа заплатената цена на продуктите се възстановява по посочен от клиента начин, като разходите по връщане на сумата са за сметка на клиента.

4.10. При доставен сгрешен продукт, както и в случай на липсващ поръчан, но недоставен продукт, такъв се изпраща на Потребителя на същия или следващия работен ден след получаване от страна на Търговеца на уведомлението за сгрешения/липсващия продукт. Сгрешен продукт се заменя за сметка на Търговеца, като потребителят следва да изпрати сгрешения продукт на посочения в настоящите ОУ адрес на Доставчика за сметка на последния. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща разходите за допълнителната доставка.

4.11. При определени промоции клиентът може да получи правото за безплатна доставка за поръчката.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Потребителят, който прави поръчка чрез сайта на електронния магазин sladkoe.bg, получава правото да поръчва предлаганите продукти или да ги отказва или рекламира по надлежния ред, съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

5.2. Потребителят има право:

5.2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин sladkoe.bg по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

5.2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка чрез посочените по-горе контакти.

5.2.3. На доставка на заявения продукт/и, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

5.3. Потребителят е длъжен:

5.3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

5.3.2  Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача в платформата sladkoe.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

5.3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от „Захарни заводи трейд“ ЕАД продукти и услуги.

5.4. Търговецът има право:

5.4.2. Да редактира съдържанието на уебсайта (като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.) по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

5.4.3. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от потребителите на електронния магазин sladkoe.bg Те остават собственост на „Захарни заводи трейд“ ЕАД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

5.4.4. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5.5. Търговецът „Захарни заводи трейд“ ЕАД, чрез електронният си  магазин „sladkoe.bg“ няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.

 

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ

6.1 Правото на отказ преди поръчката да бъде обработена

Потребителят може да се откаже от направена поръчка до 13:00ч. в деня на изпълнение на заявката. Правото на отказ в този случай се упражнява чрез изпращане на имейл до eshop@zaharnizavodi.com. Парите ще бъдат възстановени  чрез банков превод след предоставяне на банкова сметка от потребителя в рамките на 14 работни дни.

6.2 Правото на отказ след като поръчката е получена

6.2.1 На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

6.2.2 Правото на отказ следва да бъде упражнено с формуляр за отказ, който е достъпен на следния адрес: Приложение 1, Приложение 2, което се изпраща на търговеца на следния email: eshop@zaharnizavodi.com

6.2.3 Правото на отказ може да бъде упражнено, само ако потребителят е представил на Продавача стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид и с оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

6.2.4 Съгласно член 55, ал. 2, точка 4 от ЗЗП правото за отказ не важи за доставка на стоки, който подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл потребителите не могат да се откажат и да върнат хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти, изискващи хладилно съхранение.

6.2.4.1 Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, но само в случай, че стоките са върнати на Продавача съгласно условията на т.6.2. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция или по банков път.

6.2.4.2   При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по 6.4.1, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

6.2.4.3   Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 6.4.1

6.2.4.4  Когато търговецът в платформата sladkoe.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Внимание: При получаване на пратката трябва да се провери стоката в момента на получаването и предаването за съответствието й със заявката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се констатира това в присъствието на куриера и потребителят да се обърне към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка.

Непотърсени и неполучени от офиса на куриера пратки до 14 дни, автоматично се анулират.

VII. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Подаване на лична информация

С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин sladkoe.bg Потребителят подава лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и адрес за доставка.  Електронният магазин sladkoe.bg използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на поръчка. Изпратената информация не се предоставя на трети лица освен на куриера, изпълняващ доставката.

7.2. Настоящият електронен магазин автоматично събира информация за апаратните и програмните средства от компютъра на Потребителя. Тази информация може да включва IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

7.3. Личните данни са информация, която служи за идентификация на Потребителя – име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Търговецът под никаква форма няма да събира лични данни, освен онези, които са необходими за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате, и за извършване на поръчка на продукти чрез Сайта.

7.4. С предоставянето на свои лични данни на Търговеца Потребителят дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Търговеца и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на платформата.

7.5. Сайтът не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, можете да използвате този сайт само с участието на родител или настойник.

7.6. Търговецът ще използва събраните лични данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, за да предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Потребителя. Търговецът няма право да продава или търгува с личните данни. Служителите на Търговеца са длъжни да опазват поверителността на събраните данни. Търговецът се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е достъпна на адрес: https://www.zaharnizavodi.com/gdpr/

7.7. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Сайта. Търговецът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото ви идентифициране и предоставяне на услуги. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.

 

VIII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1 При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца „Захарни заводи трейд“ ЕАД чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка или адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно онлайн решаване на спорове в /платформа за ОРС/, посредством следната електронна връзка: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

8.2  В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 29.04.2020 г.

Мини Количка

No products in the cart.